Al onze coaches zijn getraind en werken volgens de methode van Learning Dreams. Deze methode is ontwikkeld aan de University of Minnesota, USA, door dr. G. Stein, die hiermee inzet op het creëren van een cultuur van leren in gezinnen, en gemeenschappen. Dr. Jerry Stein is Senior Fellow aan the School of Social Work van de University of Minnesota. Hij is verbonden aan het College of Education and Human Development. De basis van Learning Dreams wordt gevormd door de gedachte dat elk mens een diepe motivatie heeft om te leren, te dromen en zich te ontwikkelen. Elk mens is van nature nieuwsgierig en heeft de behoefte nieuwe dingen te leren. Learning Dreams spreekt deze behoefte en nieuwsgierigheid actief aan. 

Daarmee volgen we het spoor van de ‘kracht van het positieve’. De focus binnen de inspiratie en coachingsprogramma's ligt niet zozeer op problemen maar op de kracht die al in je zit. Dit maakt DROOM! anders dan vele coachingsbureaus: in onze coaching trajecten richten wij ons op het ‘gezonde deel van de mens’. Learning Dreams kijkt altijd wat er wél mogelijk is, en vanuit de – soms nog niet ontdekte – talenten & wensen van mensen, zet het een positieve beweging in gang. Een beweging die je gelukkiger maakt, die je in je kracht zet en die jou laat zien dat er meer mogelijk is dan je dacht.